SYKOROVA&PARTNERI, s.r.o.
Húsková 1290/55
040 23 Košice

IČO: 45 941 343
IČ DPH: SK2023151306

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo : 26737/V

Spoločnosť má uzatvorenú poistnú zmluvu profesionálnej zodpovednosti
Prevádzka:
Popradská 68
040 01 Košice


Mobil: +421 911 333 398
           +421 908 485 194


Email:
uctovnydom@sykorovaapartneri.sk

www.sykorovaapartneri.sk

Zobraziť SYKOROVA&PARTNERI, s.r.o. na väčšej mape